0

აუ ამას უზიან

ფრაზა გამოიყენება სიბნელეში , ხილვადობის დაბალ დონეზე.
როდესაც ვცდილობთ ტაქსი გავაჩეროთ და ის დაკავებულია.

მაგალითად გვსურს გავაჩეროთ ტაქსი და ის დაკავებულია...