0

იჟი

აღრძნებული მანდილოსანის, ვაგინალური შაფტიდან გამოდენილი გამჭვირვალე სითხე. (ცოტა წეპიანი)

(მანდილოსანი): აუუ გუშიიინ გივიკიმ ისეეე გამთითა პრიოსტააა, რო იჟიი გამივიდაა.

(მამაკაცი): აუ გუშინ ქეტკას მარცხენა ყვერი დავანახე და იჟი გაუვიდა.