0

ახლა გახდება პარიზი!

ფრაზა ხშირად გამოიყენება მაშინ,როდესაც სასწაულად გეჩქარება და გზაზე გადასვლისას მაინცდამაინც ამ დროს გადაწყვეტს მთელი ქვეყნის სამძღოლოობა ამ გზაზე გამოიაროს და ხელი შეგიშალოს მეორე მხარეს გადასვლაში

-ახლა გახდება პარიზი!