0

აჰაა!

სიტყვა რომელსაც დედები ან ახლობლები ხშირად ამბობენ როდესაც მათ ბავშვი აბრაზებს, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს გამოყენებული მოფერებითაც.

აჰააა! მოგხვდება იცოდე