0

ვინ ააფეთქებს?

კითხვა,რომელსაც ხშირად მოვისმენთ მისაღწევის მოწევამდე

ჩაყარე ?
კი
ვინ ააფეთქებს აბა?