0

ის იმასქენი

მომენტი როცა მოხუცი ბებია რამეს გავალებს.

ოთახში ნახე და ის იმასქენი..