1

ოე ტაქსიი!

ხშირად გამოიყენება 4 ქუჩის იქით ტაქსის გასაჩერებლად. პასუხად მოყვება ტაქსისტის ხელით ჟესტიკულაცია ან შეძახილი: გამოძახებაზე ვარ!

- ოე ტაქსიიი!
- არმცალია ძმაო