0

მოთესლაობს

სიტუაცია „აი ემ სექსი ენდ აი ნოუ ით“ ოღონდ 3 პირში(გოგოს/ქალის შემთხვევაში გემოვნებიანი სათვალე და ჩანთა აუცილებელი ატრიბუტია) და ითქმის მხოლოდ ადამიანზე რომელიც გადაადგილების პროცესშია

-ბაჩი შეხე თაკო მოთესლაობს....