0

რაზგონი

მომდინარეობს რუსული ენიდან და ძველი ყაიდის ხალხი იყენებს გარბენის ნაცვლად.

-როგორ გადავხტე მეორე ნაპირზე? ძალიან შორსაა.
-"რაზგონი" აიღე და ისე.