0

კაი ტიპი

კარგ ჩასალოღნ ჭაბუკს რომ დაინახავ

-გოგო ნახე რა კაი ტიპი მოდის
-ხო გოგო ჩალოღნიდა კაცი