დაგვათენდა დაგვათენდა დაგვათენდაა - განმარტებები - ბიძერი