0

გენდერული დისკრიმინაცია

სტარტაპის ნაირსახეობა, როცა არაფერი გამოგდის და გრანტების ხარჯზე გინდა ცხოვრება. ამ სტარტაპის შემქნელი უმეტესად - კაცი.

პირობები - უნდა იყოთ ქალი და ა.შ. სქესის წარმომადგენელი, გარდა კაცისა (ამ შემთხვევაში ეს ბიზნესი წარუმატებელია ფონზე თქვენ არ უნდა ჩანდეთ), გქონდეთ "მწივანა ხმა", იცოდეთ ხატვა და წერა. დანარჩენს პარლამენტთან ისწავლით.