0

იდი ნა მორე ბეზ კუპანიკა

მომენტი როცა ირგვლივ ბევრი ადამიანია, არ გინდა ზრდილობის საზღვრებს გასცდე, მაგრამ გინდა მიახვედრო შენი განზრახვები

- მომცემ?
- იდი ნამორე ბეზ კუპანიკა გოგო