0

შუსტრად

იგივე, რაც სწრაფად.

მიდი რა, შუსტრად მომირბენინე სიგარეტი!

0

შუსტრად

სიტყვა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გამოიყენება მსუქნებთან მოქმედების სწრაფად შესრულების მიზნით.

ცოტა შუსტრად პუტკუნ..