0

აპადლეცება

სახელზმნა გამოიყენება მაშინ, როდესაც ორ ინდივიდ შორის ურთიერთ დაპირისპირება გადაიზრდება დედის ტყვნაში. ამ დროს მართალი ინდივიდი გამეტებით მოქნეულ გაშლილ ხელს ურტყამს მტყუან ინდივიდს. ამ მოქმედებით კი მტყუანი ინდივიდის ქუჩის ვესი ბრუტალურად ილახება...

-რაქენი, როგორ გარასხოდდით ?
- რას ვიზამდი, ავაპადლეცე))