0

ყბაჩო

ადამიანი დიდი ყბით. ზოგჯერ მოსალოდნელია ყბამრტყმელი დაგიძახონ ყბის სიდიდის გამო

ეს მე ვარ ბიჭი ყბაჩო, მეძახიან მუჩაჩოს