0

პანჩური

ორი ინდივიდის შინაგანი, ფარული და მორალური დაპირისპირება ხშირად ფიზიკური ანგარიშსწორებით მთავრდება. . ამის ნათელი მაგალითია ელვის სისწრაფით მოქნეული ფეხი, რომელიც ბრუტალურად მიემართება მოწინააღმდეგის ტრაკისაკენ, იგივე ,,პანჩური"

ეფექტი ორმაგდება ნასოკის დროს .