0

მე უსიყვარულოდ ცხოვრებაში დევეცი

ფრაზა რომელიც გადმოტანილია ვიღაც ტიპის ვიდეოდან და უშუალოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს ქოუბებში. ხშირად მოსდევს მასთან გარითმული სხვადასხვა წინადადება და ფოტო ."უსიყვარულოს " ნაცვლად შეიძლება გამოვიყენოთ "უძმაკაცოდ".

-მე უსიყვარულოდ ცხოვრებაში დევეცი
-შენი შუმახერი დედა შევეცი
-მე უძმაკაცოდ ცხოვრებაში დევეცი
-რაღა ჩემს ფეხს დეეცი(მოჰყვება ფოტო რომელეც ასახული როგორ ეცემა ფაჩულია ვესტბრუკს).