2

დედიშენის ძღრენი

არის ძალიან მრავალფეროვნად გამოყენებადი, ვარგისია საჭმელად.

1) - არაფერი არ გვაქვს საჭმელი რა ჯანდაბა ვჭამო
- დედიშენის ძღრენი!
2) - მამიკო მომეე რაა 10 ლარიიი
- მოომინდომა ეხლა.... დედიშენის ძღრეენმაა