2

რაღაც არაყი

გაურკვეველი წარმომავლობის ალკოჰოლური სასმელი, რომლის მოხმარების შემთხვევაში ხუთ კაცს დედა ეტყვნება.

-ხუთი კაცი ვაართ, რაღაც არაყი გვაქ დალეული და სუყველას დედა გვააქ მოტყნული.