0

მტყვანს შესცა ეშმაკმა

სიმართლის გაგების ან მისი დამტკიცების მწვავე ფორმა.
გამოიყენება საძმაკაცოში.

- საშა, გუშინ ჩვენი შინაბერა მასწავლებელი გათხოვდა!
- მტყვანს შესცა ეშმაკმა