0

რას შვები?

რიტორიკული კითხვა რომელმაც იდეაში დაძაბულობა უნდა მოხსნას ორ ინდივიდს შორის დიალოგისას მაგრამ უფრო პროჭ სიტუაციაში აგდებს ორივეს და ხშირ შემთხვევაში "კაი მაგრად"-ით მთავრდება ყველაფერი

-რას შვები?
-არაფერს შენ?