1

ბარათები გადმომაწოდეთ

კონტროლიორის მიმართვა ავტობუსში შეკრებილ ბრბოს,რომ ბარათები მიაწოდონ ბილეთის ასაღებად.

თქვენ უკან!ბარათები გადმომაწოდეთ