0

პადძელნიკი

პარტნიორი, მეგობარი, რომელთანაც თავისუფალი დროის უმეტესობას ატარებ.

-სად წავიდნენ? -რავი ეგენი მაგარი პადძელნიკები გახდნენ ამ ბოლო დროს