0

დაკა ხელი თუ ხარ კაცი

დაჟინებული შემოთავაზება, რომლის შესრულების ან თუნდაც არშესრულების შემთხვევაში მაინც არაკაცი გამოდიხარ.

-დაკა ხელი თუ ხარ კაცი.
-ტკააც.
-მომავალში არაკაცი.