0

კიდე წვიიმს შენკენა?

არის მისალმების ფორმა, როდესაც პიროვნებას საკმაოდ რთული პერიოდი ქონდა (მაგალითად იყო ლოთი) და ამ პიროვნებას ხვდები რაგაც დროის შემდეგ .

-როგორა ხარ ჯიგარო კიდე წვიმს შენკენა?(შესაბამისი ინტონაცია)