0

ხოარ გავადავო

ფრაზა რომელიც იხმარება თანხის მოგების შემდეგ როდესაც პიროვნებას სურს თანხა "შეატრიალოს"მეტის მოგების მიზნით ტოტალიზატორში, კაზინოში ან მსგავსი ტიპის დაწესებულებებში. უმეტეს წილად ეს ინიციატივა კრახით სრულდება

არმყოფნის და ხოარ გავადავო