0

დენიკინი

პიროვნება რომლის ხსნებაც ხდება ბებია ქალების მიერ მაშინ როდესაც შვილიშვილს უხსნიან თუ რაოდენ ძველი არს ესა თუ ის ნივთი და ხუივოზნაეტ ვინ იყო დენიკინი. (სინონიმი: ადამ-კუკუ). ასევე ძველი თაობის პიროვნებასთან თუ გამოიჩენ თავხედობას შეიძლება მოგაძახონ: ჩააფურთხე დენიკინის ორ შაურიანში რომელსაც თან სდევს ცერა და საჩვენებელი თითით ხვრელის ჩვენება.

-ბებო ეს რაარი?
-უფ ეგ დენიკინის დროინდელი საკერავი მანქანაა.
-დენიკინი რაარი?