0

კიკეთი

გეოგრაფიული ადგილი, სადაც ყოველწლიურად იმართება კულტურული ღონისძიებები. ღონისძიებები, რომლებიც დღეს რო იქნებაა, ხვალეც იქნება.

-და გვა თენდაა დაგვათენდაა დაგვათენდაა