0

გამო*ლევდე შეიძლება

მომენტი როდესაც, თესლ გოგოს ლაივში ნახავ და შემდეგ ფეისბუქში შესაძლო ნაცნობებში ამოგიგდებს.

ხოლო დამატების შემთხვევაში, გიგდებს ეკრანის მარჯვენა გრაფაში სადაც ისეთი ჩატებია რომლებთანაც ხშირი მიმოწერა გაქვს. გამოვ*ლევდები