0

ჭღრმ-პღრმ

სიტყვა გამოიყენება ამა თუ იმ ზავიძენიის ან ფირმის ან მსგავსი სხვა რამის სიბანძის დაბალი დონისა და არა ცნობადობის ხაზგასასმელად.

-თაკოს შვილმა რაქნა ჩააბარა?
-კი რაღაცა ჭღრმ-პღრმ ინსტიტუტში.