0

შენ თავში დარწმუნებული ხარ ბრატ

ფრაზა გამოიყენება ქუჩური გარჩევის დროს როდესაც ინდივიდს არგუმენტი აღარ აქვს და სხვა გზა აღარ დარჩენია

-შენ ბრატ ამ კაცს მხარი გაკარი (მაგალითად)
-შენ თავში დარწმუნებული ხარ ბრატ
-...