0

ყლეზე გაუშვი

ფრაზა იხმარება ინდივიდის დასამშვიდებლად

-ბიჭო ნინი დამშორდა
-ყლეზე გაუშვი