0

სირბანჯგვალა

ადამიანი რომელიც ჩამოსხმა სირია და ამავდროულად სხეულისა და სახის მიდამოებში ბევრი თმა აქვს

მაგარი სირბანჯგვალა ტიპი ხარ