0

გულავი

გამოიყენება უფროსი თაობის მამაკაცების მიერ ,როცა იხსენებენ:ნატაშას,ნაძიას,ტანიას.

ეუ რადრო იყო გახსოოვს ემზარიჩ? კი ,რავა არა გარავფრინდებოდით 37 მანეთად მოსკოვში და ვგულაობდით.