0

ყლეზე წასასმელი ტვინი

ინბეცილი ადამიანი. უტვინო, უჭკუო.ქარაფშუტა,პოხუისტი.რომელიც გამოირჩევა არაადეკვატური ქცევის მანერით.

ტფუიი...
კაცი დაბერდი და
#ლეზე წასასმელი ტვინი არა გაქვს რა.