0

წინ დაჯექი მალე ჩახვალ

ფრაზა გამოიყენება ინდივიდის ინიციატივის უგულებელსაყოფად როდესაც ხაზს უსვამს პიროვნება შესაბამისი ირონიულ-ცინიკური ტონით რომ მეორე პიროვნების ინიციატივა აბსურდია (შეგვიძლია ვიხმაროთ ფრაზა -"ფეხი არაფერს წამოკრა")

-აუ არდადეგებზე უეჭველად საზღვარგარეთ უნდა წავიდე
-წინ დაჯექი მალე ჩახვალ