0

კიდევ დაიბადე ხოლმე

ეს სიტყვათა შეთანხმება გამოიყენება მაშინ როცა შენს მეგობრებს შენი სამწუხარო ხუმრობის გაგების შემდეგ უჩნდებათ სურვილი უფრო გაგაბანძონ.

შენ- ორი ხე ტყეა?
შენი მეგობარი-საღოლ კიდევ დაიბადე ხოლმე..