0

დაჭიჭკვნა

ერთი ან რამოდენიმე პირის მიერ წინასწარ საღლაბუცოდ შემზადებული ადამიანის სახის დაწელვა მისი ნების საწინააღმდეგოდ(90-იანი წლების ერთ-ერთი პოპულარული გართობა)

“მოდი ლიფტში შევათრიოთ და დავჭიჭკნოთ”