0

იაგანზე გაყვანა

ხშირად ორი საპირისპირო მხარის წარმომადგენლების თათბირი, რისი მიზანიც არის რომ ვერბალური ურთიერთობით მეტოქეს ბოდიში მოახდევინოს ან ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში ფიზიკურ შეურაწყოფას მიმართოს

იმდღეს იაგანზე გავიყვანე ის ს*რი და სულ ბოდიშები ვა**ევინე