0

ჭუჭულიკები

მამაკაცის ან ტრანსგენდერის ჭიპის ქვეშ მდებარე არეალში მყოფი ხორცის კიტრი. (ძარღვიანი სიგარა)

მამა!? მამა?! ეგ რა გიკიდია მანდ, მაღლა ჭუჭულიკებზე?!
მამა: ეგ რეზინია იმისთვის, რო შენნაერი მეორე არ ვშობო, შე შობელძაღლო!! გააჯვი ახლა აქედან, გვაცალე მე და დედაშენს..