0

ცუნდრუკი

სიტუაცია, როდესაც პიროვნების ქცევა სცდება საზოგადოებაში დამკვიდრებულ, მისაღებ ნორმებს და არის გამომწვევი. დაახლ. სინონიმი - ცანცარი

" ლამარას გოგო ძაან აცუნდრუკებულა "