0

ყლის ხაჭო

ადამიანი რომელიც ნერვებს გიშლის და გაღიზიანებს. სიტყვა "ყლის" უფრო დამამძიმებელი ვარიანტი.

გააჯმევინეთ ამ ყლის ხაჭოს აქედან