0

დურუსუკი

დურუსუკი არის იგივე ქვედა საცვალი, ტრიკო, ნიფხავი.
გვხვდება არაქართულენოვან ქართულად მოსაუბრე მოსახლეობაში

გაიხადე შენი დურუსუკი და წაიკუზე