0

ნისია

ნისიაა რომლის შემდეგაც გამსესხებელს ფული არც მიეცემაა და არც დაეკარგებაა

უმეტეს შემთხვევაში ესე ხდებაა