0

კომბალი

მეცხვარის მეგზური, სალამურთან ერთად. ზრაპარში ,,კომბლე''
კომბალი არის მგლის მკვლელობის იარაღი. დღეს-დღეობით კომბლეც და მისი კომბალიც იძებნებიან და თუ იპოვიან იმ კომბლეს იმ კობალს გაუკეთებენ უკან.

-კობლე ხომ არ გინახავთ?
-არა.
-აბა ეგ რა გიჭირავს ხელში?
-ჩემი კომბალი.
-ვაიმე რამხელა კომბალია..