0

მარიაჟობა

ბლატაობა, გადამეტებულად თავის მოწონება.
ამ სიტყვას ცინიკურ კონტექსტშიც მოიხმარენ ხოლმე მაგ. რას მემარიაჟები? და ა.შ

აღსარება.
,,-მამაო შევცოდე?
-რა ჩაიდინე?
-ვიმრუშე და ქალთან ვიწექი.
-შენ აღსარებას მაბარებ თუ მ ე მ ა რ ი ა ჟ ე ბ ი ?''