0

პატალა

შედარებით პატარა ზომის ადამიანს მაგრამ ჭკუით დიდს

ვიღაც ბაბუ მოდის და გეუბნება შე პატალა