0

რა გოდა ხარ ბრატ?

რომელ წელს დაიბადე ან რამდენი წლის ხარ

გიო:რა გოდა ხარ ბრატ?
ნიკა:დევიტ ნადცატ ჩეტირე ბტარ