0

ერთი "კრუგი" დამარტყმევინე

ველოსიპედის უქონელთა ვედრება, ველოსიპედის მქონეთადმი. ძირითადად აქტუალური იყო საბჭოთა საქართველოში, ვინაიდან ფინანსური შესაძლებლობის არ ქონის გარდა, ადამიანს რაღაც პერიოდში შეიძლება ვერც კი ეყიდა ველოსიპედი დეფიციტში გარღვევისა და გამო.

ერთი "კრუგი" დამარტყმევინე რა, ეხოდან არ გავალ. კარგი ხემდე მიდი და მოდი.